webmaster วันที่ 15 กันยายน 2554 | เข้าชม [101] ครั้ง | Comments

การแข่งขันเรียงความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันรพี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.พังงา มีนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
  • เด็กหญิงเกวลี เอี๋ยวสกุล
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันเรียงความ
  • เด็กหญิงสกุลทิพย์ ตัลยารักษ์
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันเรียงความ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.พังงา